Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Województwo Małopolskie

Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

A A A

Aktualności

Rozwijanie przez czytanieW warsztatach czytelniczych „Rozwijanie przez czytanie”, realizowanych w Oddziale dla Dzieci „Rajskie Jabłuszko” Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie w tym roku w ramach programu Bon Kultury 2015 udział wzięło 350 dzieci z małopolskich szkół i przedszkoli.

Podczas warsztatów prezentowane były różne formy książki dostosowane do wieku dziecka oraz jego możliwości percepcyjnych i manualnych: książki dotykowe, obrazkowe, multisensoryczne, audiobooki i e-booki, "książki-zabawki", książki w formie kamishibai, książki z ruchomymi elementami, książki-malowanki i in. Warsztaty wzbogacone były o zabawy rozwijające koordynację ruchów, wspomagające proces lateralizacji dziecka, stymulujące jego bystrość i pamięć, zachęcające do ćwiczeń językowych i logopedycznych. Uczestnicy warsztatów poprzez odpowiednią lekturę uczyli się rozpoznawać i nazywać emocje, poszerzali wiedzę o świecie, rozwijali wyobraźnię, i "oswajali" lęki.Rozwijanie przez czytanie

Celem zajęć było min. uświadomienie dzieciom mocy słów, dokonanie kategoryzacji wyrażeń zabarwionych emocjonalnie, rozpoznawanie pozytywnych i negatywnych komunikatów, stymulowanie empatii oraz inteligencji emocjonalnej, rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, poszerzanie zasobu słownictwa, rozwijanie zdolności manualnych i ruchowych oraz rozbudzanie zainteresowań czytelniczych. Największą uwagę uczestników zwracała drewniana skrzynka teatru kamishibai (zwana butai). Z jej pomocą dzieci poznały piękną historię o „Ogrodzie Dobrych Słów”. Po zakończeniu opowieści dzieci brały udział we wspólnej zabawie, którą był bal motyli.

Warsztaty prowadziła dr Wanda Matras z Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

Więcej informacji o programie na www.bonkultyry.pl

Z przyjemnością informujemy, iż dzięki wsparciu ze strony samorządu województwa małopolskiego, przez kolejny rok użytkownicy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie oraz 44 małopolskich bibliotek publicznych, nadal będą mogli bezpłatnie korzystać z zasobu książek elektronicznych (ibuków) oferowanych przez Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN w ramach platformy libra.ibuk.pl. W tym momencie dysponujemy liczbą 3014 ibuków.

Wszystkich naszych użytkowników, którzy jeszcze nie skorzystali z tej usługi, zachęcamy do pobrania w Bibliotece darmowego kodu, który pozwoli korzystać z zasobu ibuków na każdym komputerze i urządzeniu przenośnym, które ma dostęp do internetu.

Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej w Powiatowej i Gminnej Bibliotece Publicznej w JerzmanowicachWystawa prezentuje Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej tworzone w Powiatowej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Jerzmanowicach. Można tu zobaczyć skromny wybór materiałów dotychczas zgromadzonych przez pracowników Biblioteki dzięki życzliwości mieszkańców Gminy.

Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej (archiwa.org) to budowany system sieci gminnych bibliotek, którego celem jest ratowanie lokalnych zasobów dziedzictwa historycznego. CATL ma eksplorować te zasoby archiwalne, do których nie docierają działające centralnie instytucje pamięci (archiwa państwowe), a które przechowywane są w prywatnych domach. Osią projektu jest sieć bibliotek gminnych, wyposażonych dzięki wsparciu FRSI w odpowiedni sprzęt. Z wykorzystaniem otrzymanych urządzeń i wiedzy nabytej podczas specjalnych szkoleń bibliotekarz może organizować gminne archiwum społeczne, angażując do wspólnych działań lokalnych pasjonatów historii, uczniów miejscowych szkół czy lokalne społeczności internetowe osób zainteresowanych odkrywaniem przeszłości. Zebrane, opracowane i zdigitalizowane zasoby udostępniane są na miejscu w bibliotece – ale także w internecie. W dostępnym na stronie domowej poszczególnych archiwów katalogu opisywane są wszystkie pozyskane materiały. Część z nich przeglądać będzie można tylko na miejscu w bibliotece, część znajdzie się w Bibliotece Cyfrowej Ośrodka KARTA (dLibra).

Zachęcamy też do odwiedzania Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej na stronie Gminnej Biblioteki Publicznej w Jerzmanowicach http://jerzmanowice.archiwa.org/

Miejsce ekspozycji: I piętro WBP w Krakowie

Termin ekspozycji: 28.11.2015 r. - 07.01.2016 r.

Eko PakaDo Oddziału dla Dzieci „Rajskie Jabłuszko” Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie dotarła kolejna EkoPaka, tym razem związana z tworzywami sztucznymi.

EkoPaka pokazuje, jak – produkując plastikowe opakowania i przedmioty – oddziałujemy na środowisko i jak możemy bardziej świadomie wybierać trwałe oraz uniwersalne produkty. Do paki trafiły klasyki (klocki Lego), historyczne łamigłówki (tangram) i wyjątkowe kolorowanki z motywem mandali. Dla prowadzących zajęcia są gotowe scenariusze, jak również moc gier, dodatkowych pomysłów i materiałów plastycznych oraz edukacyjnych, które będą wykorzystane podczas spotkań z uczestnikami.Eko Paka

Pierwsze zajęcia z wykorzystaniem zawartości kolejnej EkoPaki (poprzednia dotyczyła drewna), odbyły się 7 grudnia w Oddziale dla Dzieci. Na warsztatach dzieci dowiedziały się czym są tworzywa sztuczne, jak są pozyskiwane oraz do czego wykorzystywane są w życiu codziennym. Uczestnicy po wysłuchaniu książki "Żółta przygoda Zenobiusza" autorstwa Iwony Czarkowskiej kolorowali mandale przedstawiające przedmioty wykonane z tworzyw sztucznych, a także stworzyli wspólną budowlę z klocków Lego.

Eko PakaEkoPaka – zamykamy obieg surowców to program edukacyjny dla małych i dużych. Pod hasłem EkoPaka – zamykamy obieg, pokazujemy zamknięty obieg surowców, aby dzieci rozumiały, że to, co zostaje z produktów – opakowania, zużyte elementy – to nie śmieci, ale materiał, z którego można stworzyć coś nowego. W każdym kwartale będziemy prezentować pakę związaną z konkretnym surowcem, by wprowadzić najmłodszych odbiorców w zagadnienia ważne z punktu widzenia wychowania odpowiedzialnego i wrażliwego ekologicznie konsumenta.

Warsztaty odbywają się w Oddziale dla Dzieci „Rajskie Jabłuszko” Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie w godz. 10.00 - 11.30.

Zajęcia realizowane w ramach projektu Ekopaka- zamykamy obieg surowców. Więcej informacji o projekcie na www.ekopaka.org

Rezerwacja: tel.: 12 375-22-56

 

Ferie na RajskiejWojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie serdecznie zaprasza do skorzystania z możliwości nabycia nowej wiedzy o książkach, poprzez lekcje i warsztaty biblioteczne oraz wycieczki po bibliotece.

 

 

 

BezpieczniSeminaria „Bezpieczeństwo w realu i wirtualu: co senior powinien wiedzieć o zagrożeniach” to cykl tematycznych spotkań realizowanych w ramach Szkoły @ktywnego Seniora we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie. Są to spotkania mające na celu wzrost poziomu świadomości zagrożeń wśród seniorów. Proponowana tematyka spotkań uwzględnia szeroki zakres zagadnień, od wybranych kwestii z zakresu patologii społecznych, przez zasady bezpieczeństwa i metody działania sprawców, aż po cyberprzestępczość.

9 grudnia 2015 r. w WBP w Krakowie odbyło się pierwsze z serii spotkań z nadkomisarzem Wojciechem Chechelskim z Wydziału Prewencji KWP w Krakowie. Jego tematem były możliwości i zagrożenia w internecie. Prowadzący wymienił wśród nich cyberprzemoc, przestępstwa związane z bankowością internetową czy nieuprawnione uzyskiwanie danych, a także sposoby zabezpieczania się przed nimi. Uczestnicy mieli możliwość aktywnego uczestnictwa poprzez dyskusję i zadawanie pytań, co nadało spotkaniu formę niemal warsztatową.

Terminy kolejnych spotkań oraz ich tematyka uzgadniane będą z uwzględnieniem preferencji słuchaczy.

Spotkanie z Ewą RosolskąSpotkanie z Ewą Rosolską, autorką cyklu książek Tajemnica starego witraża odbyło się 7 grudnia w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie.

Ewa Rosolska, to autorka publikująca dotychczas pod pseudonimem Marta Osa. Tym razem jednak debiutuje w powieści młodzieżowej. Pisarka, która zaczęła od książek dla dorosłych, zgrabnie przeniosła swoje ulubione motywy – tajemnicy, skarbu, przyjaźni, przyrody… w świat młodszych nastolatków, a zrobiła to z wielkim wdziękiem, językową lekkością i humorem.Spotkanie z Ewą Rosolską

Autorka opowiadała o sobie i swoim pisaniu dla młodych czytelników, odrobinę o książce - na tyle, żeby zachęcić młodych słuchaczy, najpierw do zadawania pytań, a potem do przeczytania samej książki. Pod koniec spotkania znalazł się również czas do zdobycia autografu pisarki, a nawet do indywidualnej rozmowy.

Warsztaty „Teatr w pracy z seniorami” i widowisko „Wędrowne Ptaki”W ramach projektu realizowanego we współpracy z Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki” w WBP w Krakowie odbyły się warsztaty dla edukatorów i instruktorów, w ramach których zorganizowane zostały dwie sesje szkoleniowe oraz widowisko teatralne z zajęciami z języka migowego. Projekt spotkał się z zainteresowaniem i dostarczył wielu wrażeń uczestnikom.

Na warsztatach pt. „Teatr w pracy z seniorami” uczestnicy – wśród których znajdowali się bibliotekarze oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych – skupili się na technikach pracy teatralnej, w szczególności na ćwiczeniach i grach integracyjnych wykorzystujących sztuki teatru lalek. Wykonywali oni oraz animowali figury z papieru, opowiadali historie za pomocą wizualnego przekazu czy wykorzystywali sztukę autoekspresji, aby przedmioty codziennego użytku przekształcić w narzędzia komunikacji.

W październiku 2015 r. zaprezentowane zostało widowisko „Wędrowne Ptaki” w wykonaniu grupy międzypokoleniowej. Powstało ono jako rezultat działań projektu aktywizującego seniorów i służącego integracji międzypokoleniowej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Składało się z trzech etiud lalkowych. „Wędrowne ptaki” to rzecz o przemijaniu, refleksja nad jednostajną codziennością naszego życia i pytanie o jego sens. Jego odbiorcami w bibliotece była liczna grupa studentów oraz pracowników naukowych z Instytutu Psychologii UJ.

Warsztaty „Teatr w pracy z seniorami” i widowisko „Wędrowne Ptaki”„Zawsze jesteśmy w drodze. Jak przelotne ptaki niesiemy w sobie pamięć miejsc i wydarzeń, dążąc do celu. Nasze podróżne walizki są zwykle pełne planów i nadziei, ale czasem pozostają puste…” – więcej w relacji filmowej.

Ostatnia sesja warsztatowa odbyła się w grudniu 2015 r. Służyła ona omówieniu doświadczeń uczestników, którzy starali się wdrożyć zaprezentowane techniki i metody w pracy z własnymi grupami. Uczestnicy otrzymali także film oraz publikację książkową prezentujące doświadczenia Teatru Grodzkiego w pracy teatralnej z grupą międzypokoleniową.

Webinaria (nie tylko) dla seniorów„Webinaria (nie tylko) dla seniorów” były realizowane przez Szkołę @ktywnego Seniora w ramach projektu „Akcja: e-motywacja… spotkajmy się w internecie” przez Fundację Orange oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego we współpracy z bibliotekami publicznymi w Polsce.

W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie odbyło się pięć interaktywnych spotkań, podczas których wspólnie oglądano transmisje przeprowadzonych on-line wywiadów, seminariów oraz rozmów. Uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań gościom transmisji, a także wymiany pomysłów przy pomocy czatu z uczestnikami z innych bibliotek.Webinaria (nie tylko) dla seniorów

Spotkania on-line miały charakter inspirującej rozmowy z elementami warsztatowymi. Gościem specjalnym każdego z nich był Tomasz Kozłowski – psycholog, szkoleniowiec i entuzjasta aktywnego stylu życia. Ponadto w zależności od tematyki każdej rozmowy w studiu pojawiły się kolejno:

  • Emilia Krakowska – aktorka filmowa i teatralna, z którą rozmawiano o współpracy, zaletach pracy w grupie i tym, co może z niej wyniknąć;
  • Krystyna Kofta – pisarka, malarka, felietonistka, która opowiadała o tym, że sukces jest wynikiem motywacji i codziennej pracy;
  • Helena Norowicz – aktorka i modelka. Tematem przewodnim rozmowy były „radości codzienności” – to, ile szczęścia daje docenienie rzeczy małych, drobnych, ale wcale nie mniej ważnych…
  • Ewa Nowicka–Rusek - profesor antropologii, badaczka, ale też laureatka konkursu „Człowiek bez barier”. Rozmowa z nią dotyczyła własnych lęków i obaw oraz konfrontowała z nimi marzenia i plany na przyszłość.
  • Zofia Czerwińska - aktorka teatralna i filmowa, słynąca z niebanalnego poczucia humoru i dystansu do siebie. W rozmowie z nią poruszone zostały kwestie optymizmu, sympatii, ale także samotności i sposobów radzenia sobie z nią.

Zainteresowanych obejrzeniem webinariów zapraszamy tutaj:Webinaria (nie tylko) dla seniorów

Webinarium z Emilią Krakowską

Webinarium z Krystyną Koftą

Webinarium z Heleną Norowicz

Spotkania z cyklu „E-motywacji…” z pewnością zachęciły uczestników do aktywnego spędzania czasu wolnego, realizowania w ciekawy sposób swych pasji, walki z przeciwnościami, a także do nawiązywania nowych znajomości. Spotkania prowadziła dr Maria Jedlińska – koordynator „Szkoły @ktywnego Seniora” w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie.

Czytam sobie w biblioteceNa przełomie października oraz listopada 2015 roku w Oddziale dla Dzieci „Rajskie Jabłuszko” Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie odbywały się warsztaty czytelnicze z projektu edukacyjnego promującego czytelnictwo „Czytam sobie w bibliotece”, organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Warsztaty prowadzone były przez pracowników biblioteki i dedykowane były dla dzieci w wieku od 5 do 8 lat. Do naszej biblioteki dotarł pakiet książek edukacyjnych z serii „Czytam sobie” oraz teczki dla dzieci biorących udział w warsztatach. W warsztatach zorganizowanych w naszej bibliotece wzięło udział ponad 100 dzieci.Czytam sobie w bibliotece

Podczas warsztatów najmłodsi uczestnicy poznali serię książek „Czytam sobie”, skierowaną dla dzieci rozpoczynających swoją przygodę z samodzielnym czytaniem. Na warsztatach zostały zrealizowane dwa tematy: „Podróżnicy na tropie odkryć” oraz „Gdy pada deszcz”. Dzięki książce „Maja na tropie jaja” dzieci dowiedziały się czym jest podróżowanie, dlaczego podróżujemy oraz gdzie można podróżować, a także poznały różne środki lokomocji. Dowiedziały się również jak nieoczekiwany może być dla każdego finał podróży. Na zajęciach wykorzystano przedmioty pochodzące z różnych części świata, które dzieci rozpoznały po odszukaniu, a także wraz z prowadzącym pakowały walizkę. Dzięki realizacji tematu związanego z książką „Walizka pana Hanumana” uczestnicy dowiedzieli się jakie zajęcia można wykonywać podczas niesprzyjającej za oknem aury oraz jak trudna a zarazem twórcza jest praca scenarzysty. Podczas zajęć dzieci stworzyły grę planszową na podstawie książki oraz własną historię która może posłużyć zarówno jako fabuła ksiązki, jak i scenariusz do filmu.

Mamy nadzieję, że zachęciliśmy uczestników zajęć do odwiedzania Biblioteki oraz do przeczytania książek z serii „Czytam sobie”.