Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Województwo Małopolskie

Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

A A A

Czytelnia Informacji Naukowej i Bibliograficznej - pok. 116 (I piętro)

tel. 12 37-52-217

mail:

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 8.00-19.00
Wtorek 8.00-19.00
Środa 8.00-19.00
Czwartek 10.00-19.00
Piątek 8.00-19.00
Sobota 8.00-14.00
Niedziela* 8.00-14.00

* Uprzejmie informujemy, że zbiory Czytelni Informacji Naukowej i Bibliograficznej w niedzielę będą dostępne w Czytelni Zbiorów o Krakowie i Małopolsce (pok. 112), po wcześniejszej rezerwacji.

W oparciu o odpowiednio zorganizowany warsztat informacyjny udziela wszystkim zainteresowanym informacji bibliotecznych, bibliograficznych, faktograficznych ze wszystkich dziedzin wiedzy na miejscu, telefonicznie i korespondencyjnie. Udostępnia na miejscu (częściowo w wolnym dostępie) księgozbiór o charakterze uniwersalnym ze szczególnym uwzględnieniem nauk humanistycznych i społeczno-politycznych (encyklopedie, leksykony, słowniki, poradniki bibliograficzne, informatory i książki teleadresowe, przewodniki turystyczne, monografie i kompendia z różnych dziedzin wiedzy), bibliografie ogólne i specjalne, retrospektywne i bieżące m.in.: bibliografia narodowa (Przewodnik Bibliograficzny, Bibliografia Zawartości Czasopism, Bibliografia Wydawnictw Ciągłych, Polonica Zagraniczne, Bibliografia podziemnych druków zwartych z lat 1976-1989, Bibliografia Polska Karola Estreichera), bibliografie dziedzinowe (m.in. Bibliografia Historii Polski, Bibliografia Historii Kościoła w Polsce, Polska Bibliografia Sztuki, Polska Bibliografia Literacka, Bibliografia Literatury Polskiej Stary i Nowy Korbut, Bibliografia literatury tłumaczonej na język polski, Polska Bibliografia Bibliologiczna, Bibliografia Polskich Wydawnictw Filmowych). Udostępnia także księgozbiór bibliologiczny, fachowe czasopisma z zakresu bibliotekarstwa i informacji naukowej m.in. Przegląd Biblioteczny, Zagadnienia Informacji Naukowej, Praktyka i Teoria Informacji Naukowej.

W czytelni można skorzystać z:

 • podręcznego uniwersalnego księgozbioru informacyjnego: encyklopedii, słowników, informatorów, książek teleadresowych, przewodników turystycznych, monografii i kompendiów z różnych dziedzin wiedzy, bibliografii ogólnych i specjalnych, retrospektywnych i bieżących, bibliografii zagadnieniowych,
 • księgozbioru bibliologicznego: historia książki, czytelnictwo, edytorstwo, drukarstwo, bibliotekoznawstwo, informacja naukowa, automatyzacja procesów bibliotecznych, teoria i metodyka bibliografii, prasoznawstwo, czasopiśmiennictwo, organizacja bibliotek, ustawodawstwo i normalizacja,
 • fachowych czasopism z zakresu bibliotekarstwa i informacji naukowej,
 • kartotek bibliograficznych i tekstowych (m.in. z zagadnień literackich, recenzji filmowych, pisarzy polskich, pisarzy obcych i sylwetek znanych osób, oraz tematycznych społ.-polit. z kraju i ze świata),Wielkiej Genealogii oprac. M.J. Minakowskiego i Herbarza Polski A. Bonieckiego, zasobu on-line dot. nagród literackich polskich i zagranicznych,
 • Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica
 • katalogu elektronicznego WBP.

Szczególnie dla maturzystów:

 • opracowania krytyczno-literackie literatury polskiej i obcej,
 • indeks motywów w literaturze, sztuce, filmie,
 • kartoteka zagadnieniowa motywów literackich,
 • kartoteka tekstowa pisarzy polskich i obcych.

Pomożemy w wyszukaniu materiałów do prezentacji maturalnej z baz Biblioteki Narodowej, doradzimy jak sporządzić bibliografię załącznikową.

Do dyspozycji czytelników w Czytelni Informacji Naukowej i Bibliograficznej:

 • 42 miejsca,
 • 3 stanowiska komputerowe,
 • 1 terminal z dostępem do Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica,
 • dostęp do sieci Wi-Fi (bezprzewodowy internet).

Zapraszamy do korzystania z publikacji elektronicznych.