Katalog Online

wczytywanie formularza przeszukiwania katalogu...

Baza danych EBSCO

Witamy na Rajskiej

Materiał przygotowany dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

A A A

Warsztaty „Teatr w pracy z seniorami” i widowisko „Wędrowne Ptaki”W ramach projektu realizowanego we współpracy z Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki” w WBP w Krakowie odbyły się warsztaty dla edukatorów i instruktorów, w ramach których zorganizowane zostały dwie sesje szkoleniowe oraz widowisko teatralne z zajęciami z języka migowego. Projekt spotkał się z zainteresowaniem i dostarczył wielu wrażeń uczestnikom.

Na warsztatach pt. „Teatr w pracy z seniorami” uczestnicy – wśród których znajdowali się bibliotekarze oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych – skupili się na technikach pracy teatralnej, w szczególności na ćwiczeniach i grach integracyjnych wykorzystujących sztuki teatru lalek. Wykonywali oni oraz animowali figury z papieru, opowiadali historie za pomocą wizualnego przekazu czy wykorzystywali sztukę autoekspresji, aby przedmioty codziennego użytku przekształcić w narzędzia komunikacji.

W październiku 2015 r. zaprezentowane zostało widowisko „Wędrowne Ptaki” w wykonaniu grupy międzypokoleniowej. Powstało ono jako rezultat działań projektu aktywizującego seniorów i służącego integracji międzypokoleniowej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Składało się z trzech etiud lalkowych. „Wędrowne ptaki” to rzecz o przemijaniu, refleksja nad jednostajną codziennością naszego życia i pytanie o jego sens. Jego odbiorcami w bibliotece była liczna grupa studentów oraz pracowników naukowych z Instytutu Psychologii UJ.

Warsztaty „Teatr w pracy z seniorami” i widowisko „Wędrowne Ptaki”„Zawsze jesteśmy w drodze. Jak przelotne ptaki niesiemy w sobie pamięć miejsc i wydarzeń, dążąc do celu. Nasze podróżne walizki są zwykle pełne planów i nadziei, ale czasem pozostają puste…” – więcej w relacji filmowej.

Ostatnia sesja warsztatowa odbyła się w grudniu 2015 r. Służyła ona omówieniu doświadczeń uczestników, którzy starali się wdrożyć zaprezentowane techniki i metody w pracy z własnymi grupami. Uczestnicy otrzymali także film oraz publikację książkową prezentujące doświadczenia Teatru Grodzkiego w pracy teatralnej z grupą międzypokoleniową.