Katalog Online

wczytywanie formularza przeszukiwania katalogu...

Baza danych EBSCO

Witamy na Rajskiej

Materiał przygotowany dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

A A A

Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej w Powiatowej i Gminnej Bibliotece Publicznej w JerzmanowicachWystawa prezentuje Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej tworzone w Powiatowej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Jerzmanowicach. Można tu zobaczyć skromny wybór materiałów dotychczas zgromadzonych przez pracowników Biblioteki dzięki życzliwości mieszkańców Gminy.

Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej (archiwa.org) to budowany system sieci gminnych bibliotek, którego celem jest ratowanie lokalnych zasobów dziedzictwa historycznego. CATL ma eksplorować te zasoby archiwalne, do których nie docierają działające centralnie instytucje pamięci (archiwa państwowe), a które przechowywane są w prywatnych domach. Osią projektu jest sieć bibliotek gminnych, wyposażonych dzięki wsparciu FRSI w odpowiedni sprzęt. Z wykorzystaniem otrzymanych urządzeń i wiedzy nabytej podczas specjalnych szkoleń bibliotekarz może organizować gminne archiwum społeczne, angażując do wspólnych działań lokalnych pasjonatów historii, uczniów miejscowych szkół czy lokalne społeczności internetowe osób zainteresowanych odkrywaniem przeszłości. Zebrane, opracowane i zdigitalizowane zasoby udostępniane są na miejscu w bibliotece – ale także w internecie. W dostępnym na stronie domowej poszczególnych archiwów katalogu opisywane są wszystkie pozyskane materiały. Część z nich przeglądać będzie można tylko na miejscu w bibliotece, część znajdzie się w Bibliotece Cyfrowej Ośrodka KARTA (dLibra).

Zachęcamy też do odwiedzania Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej na stronie Gminnej Biblioteki Publicznej w Jerzmanowicach http://jerzmanowice.archiwa.org/

Miejsce ekspozycji: I piętro WBP w Krakowie

Termin ekspozycji: 28.11.2015 r. - 07.01.2016 r.