Katalog Online

wczytywanie formularza przeszukiwania katalogu...

Baza danych EBSCO

Witamy na Rajskiej

Materiał przygotowany dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

A A A

Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie® zbliżają się coraz większymi krokami. Już po raz 23 będą okazją do spotkań z cenionymi pisarzami i zapoznania się z ofertą setek wydawnictw z kraju i zagranicy. Nadchodząca edycja to również gorące premiery oraz bogaty program towarzyszący: warsztaty, wystawy, dyskusje. Czas rozpocząć odliczanie do jednego z najważniejszych wydarzeń literackich w Polsce (24-27 października, Międzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe EXPO Kraków).

Czytelnia Czasopism w sposób szczególny zachęca do korzystania z czasopism, które przechowywane w zasobach magazynowych mają mniejsze szanse na dotarcie do każdego czytelnika. Eksponowane one będą w pomieszczeniach czytelni pod hasłem „Temat miesiąca w czasopismach”.

Jako temat miesiąca PAŹDZIERNIKA proponujemy 110 rocznicę Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Konieczność powstania pogotowia wynikała z szybkiego rozwinięcia się taternictwa i wiążącego się z tym wzrostu liczby wypadków w górach. Zorganizowano kilka wypraw złożonych z ochotników, ale czas na skompletowanie zespołu był często za długi, aby pomoc poszkodowanym była skuteczna. Za dzień założenia TOPR uznaje się 29 października 1909 roku, kiedy to władze namiestnictwa cesarsko-królewskiego zatwierdziły statut organizacji.

Służba w TOPR zawsze wymagała dużej odporności fizycznej, znajomości gór oraz doskonałych umiejętności narciarskich i wspinaczkowych. Ratownicy TOPR uczestniczyli w licznych akcjach, w których niestety zdarzało się, że śpiesząc z pomocą sami tracili życie. Na szczęście większość wypraw była udana i w okresie 110 lat istnienia TOPR ratownikom udało się ocalić zdrowie i życie wielu zaginionym lub poszkodowanym turystom i narciarzom. Obecnie toprowcy mają znacznie więcej pracy niż 110 lat temu, bo i turystów jest w górach więcej niż kiedyś. Na korzyść ratowników przemawia jednak znacznie lepsze wyposażenie sprzętowe niż przed laty.

Szczególnie polecamy do przeczytania artykuły zamieszczone również na platformie Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej

Praktyki i staże

Praktyki studenckie, wolontariat oraz staże w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie co roku wzbudzają duże zainteresowanie wśród studentów uczelni wyższych. Doświadczenie zawodowe zdobyte podczas praktyk to nie tylko część programu studiów, ale również przygotowanie do pracy na dalszych etapach życia. Bogata oferta zadań i przyjazna atmosfera w bibliotece umożliwiają również nawiązanie wielu nowych znajomości, a nawet przyjaźni.

Do zadań tegorocznych praktykantów w Dziale Edukacji, Nauki i Badań WBP w Krakowie należało m.in. opracowywanie i prowadzenie kursów promujących rozwój, integrację i edukację osób dorosłych oraz przygotowywanie materiałów wykorzystywanych podczas zajęć, zamieszczanych później na platformie edukacyjnej kursy.rajska.info.

Wszystkie obowiązki praktykantów były wykonywane w sposób rzetelny i kreatywny, a o ich zaangażowaniu przekonać mogli się uczestnicy wakacyjnych kursów komputerowych dla seniorów w programie Szkoła @ktywnego Seniora. Zarówno forma jak i treść kursów zostały odebrane w bardzo pozytywny sposób, potwierdza to fakt, że seniorzy chętnie wracają na kolejne szkolenia. 

Wszystkim praktykantom, wolontariuszom i stażystom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i poświęcony czas. Osoby zainteresowane odbyciem praktyk zapraszamy na Rajską.