Katalog Online

wczytywanie formularza przeszukiwania katalogu...

Baza danych EBSCO

Witamy na Rajskiej

Materiał przygotowany dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

A A A

Praktyki i staże

Praktyki studenckie, wolontariat oraz staże w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie co roku wzbudzają duże zainteresowanie wśród studentów uczelni wyższych. Doświadczenie zawodowe zdobyte podczas praktyk to nie tylko część programu studiów, ale również przygotowanie do pracy na dalszych etapach życia. Bogata oferta zadań i przyjazna atmosfera w bibliotece umożliwiają również nawiązanie wielu nowych znajomości, a nawet przyjaźni.

Do zadań tegorocznych praktykantów w Dziale Edukacji, Nauki i Badań WBP w Krakowie należało m.in. opracowywanie i prowadzenie kursów promujących rozwój, integrację i edukację osób dorosłych oraz przygotowywanie materiałów wykorzystywanych podczas zajęć, zamieszczanych później na platformie edukacyjnej kursy.rajska.info.

Wszystkie obowiązki praktykantów były wykonywane w sposób rzetelny i kreatywny, a o ich zaangażowaniu przekonać mogli się uczestnicy wakacyjnych kursów komputerowych dla seniorów w programie Szkoła @ktywnego Seniora. Zarówno forma jak i treść kursów zostały odebrane w bardzo pozytywny sposób, potwierdza to fakt, że seniorzy chętnie wracają na kolejne szkolenia. 

Wszystkim praktykantom, wolontariuszom i stażystom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i poświęcony czas. Osoby zainteresowane odbyciem praktyk zapraszamy na Rajską.

 

Julia – studentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie: „Praktyki w bibliotece pozwoliły mi ją poznać od zupełnie innej strony. Zarówno prowadzenie kursów dla seniorów jak i przygotowywanie materiałów edukacyjnych umożliwiło mi zdobycie doświadczenia, które na pewno wykorzystam w przyszłości”.

Ola – studentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie: „Szansa odbycia praktyk studenckich w bibliotece umożliwiła mi nie tylko zdobycie cennego doświadczenia, ale przyczyniła się również do mojego rozwoju osobistego”.

Karol – student dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie: „Prowadzenie kursów komputerowych dla osób starszych było dla mnie nowym, cennym doświadczeniem. Przekazywanie wiedzy pozwoliło mi ją również zdobyć”.

Marcelina – studentka historii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie: „Praca z obcokrajowcami wymagała skupienia i cierpliwości. Nauczanie języka polskiego pozwoliło mi wykorzystać wiedzę zdobytą na studiach, poszerzyć zakres moich zainteresowań i nabrać doświadczenia”.

Karolina – studentka ekonomii społecznej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie: „Dzięki praktykom w bibliotece zdobyłam wiedzę i doświadczenie, które wykorzystam nie tylko na studiach, ale i w życiu codziennym”.

Patrycja – studentka ekonomii społecznej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie: „Rola osoby prowadzącej kurs nauczyła mnie cierpliwości i odpowiedniego podejścia seniorów. Praktyki w bibliotece pozwoliły też mi na poznanie jak działają duże instytucje kultury”.

Joanna – doktorantka nauk o polityce na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie: „W trakcie stażu w bibliotece miałam okazję pierwszy raz prowadzić zajęcia dla seniorów i jestem zachwycona ciepłym przyjęciem oraz ich zaangażowaniem w pracę. Dziękuję pracownikom biblioteki za możliwość nabycia tego nowego i niezwykle wartościowego doświadczenia”.

Kinga -  absolwentka kulturoznawstwa i wiedzy o mediach Uniwersytetu Pedagogicznego: „Staż w WBP umożliwił mi zapoznanie się z funkcjonowaniem dużej instytucji kultury oraz zdobycie cennego doświadczenia w pracy biurowej. Pomoc przy prowadzeniu zajęć pomogła mi w lepszym zrozumieniu potrzeb i oczekiwań drugiego człowieka. Był to mile spędzony czas, który wiele mnie nauczył”.

Patrycja – studentka filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. W trakcie praktyk prowadziłam szkolenia komputerowe dla osób starszych. Była to doskonała okazja do polepszenia moich umiejętności komunikacyjnych i trenerskich.

Lidia – studentka filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie to idealne miejsce praktyk dla osób, które chcą zapoznać się z funkcjonowaniem dużej instytucji kultury.