Katalog Online

wczytywanie formularza przeszukiwania katalogu...

Baza danych EBSCO

Witamy na Rajskiej

Materiał przygotowany dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

A A A

Czytelnia Czasopism w sposób szczególny zachęca do korzystania z czasopism, które przechowywane w zasobach magazynowych mają mniejsze szanse na dotarcie do każdego czytelnika. Eksponowane one będą w pomieszczeniach czytelni pod hasłem „Temat miesiąca w czasopismach”.

Jako temat miesiąca PAŹDZIERNIKA proponujemy 110 rocznicę Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Konieczność powstania pogotowia wynikała z szybkiego rozwinięcia się taternictwa i wiążącego się z tym wzrostu liczby wypadków w górach. Zorganizowano kilka wypraw złożonych z ochotników, ale czas na skompletowanie zespołu był często za długi, aby pomoc poszkodowanym była skuteczna. Za dzień założenia TOPR uznaje się 29 października 1909 roku, kiedy to władze namiestnictwa cesarsko-królewskiego zatwierdziły statut organizacji.

Służba w TOPR zawsze wymagała dużej odporności fizycznej, znajomości gór oraz doskonałych umiejętności narciarskich i wspinaczkowych. Ratownicy TOPR uczestniczyli w licznych akcjach, w których niestety zdarzało się, że śpiesząc z pomocą sami tracili życie. Na szczęście większość wypraw była udana i w okresie 110 lat istnienia TOPR ratownikom udało się ocalić zdrowie i życie wielu zaginionym lub poszkodowanym turystom i narciarzom. Obecnie toprowcy mają znacznie więcej pracy niż 110 lat temu, bo i turystów jest w górach więcej niż kiedyś. Na korzyść ratowników przemawia jednak znacznie lepsze wyposażenie sprzętowe niż przed laty.

Szczególnie polecamy do przeczytania artykuły zamieszczone również na platformie Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej