Katalog Online

wczytywanie formularza przeszukiwania katalogu...

Baza danych EBSCO

Witamy na Rajskiej

Materiał przygotowany dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

A A A

W związku z zamknięciem szkół, placówek szkoleniowych oraz prowadzących liczne kursy i szkolenia instytucji kultury Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie podjął decyzję o otwarciu dla wszystkich chętnych nauczycieli, instruktorów, trenerów bibliotecznej platformy e-learningowej Moodle.

Zainteresowane osoby, które chcą przenieść swoje szkolenia, lekcje (wyłącznie te, świadczone nieodpłatnie) na serwer e-learningowy WBP w Krakowie (http://kursy.rajska.info) powinny skontaktować się z Działem Edukacji Nauki i Badań WBP w Krakowie na adres mailowy .

Dotychczas serwer e-learningowy biblioteki służył do wspierania zajęć własnych, głównie z grupami seniorów, oraz umożliwiał samokształcenie pracowników biblioteki.

 

Bezpłatne spotkania on-line z kulturą i językiem hiszpańskim, francuskim, włoskim, niemieckim i angielskim od kwietnia prowadzone będą zdalnie.

Od kwietnia 2020 r. wznowiono pilotażowo w formie on-line bezpłatne spotkania z kulturą i językiem hiszpańskim, francuskim, włoskim, niemieckim i angielskim, które realizowane są w ramach projektu EVS 2019-2020. Uczestnicy, którzy wcześniej zapisali się na zajęcia mogą w nich uczestniczyć zdalnie za pośrednictwem narzędzia Zoom.

Wszyscy kursanci o szczegółach zostali poinformowani w wiadomości e-mail.

Szanowni Państwo, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, z dniem dzisiejszym odwołujemy wszystkie zaplanowane w marcu zajęcia przeznaczone dla grup zorganizowanych dzieci, młodzieży i seniorów, w tym: lekcje biblioteczne, wycieczki po bibliotece, zajęcia Szkoły @ktywnego Seniora, konwersacje językowe, warsztaty.