Katalog Online

wczytywanie formularza przeszukiwania katalogu...

Baza danych EBSCO

Witamy na Rajskiej

Materiał przygotowany dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

A A A

W związku z zamknięciem szkół, placówek szkoleniowych oraz prowadzących liczne kursy i szkolenia instytucji kultury Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie podjął decyzję o otwarciu dla wszystkich chętnych nauczycieli, instruktorów, trenerów bibliotecznej platformy e-learningowej Moodle.

Zainteresowane osoby, które chcą przenieść swoje szkolenia, lekcje (wyłącznie te, świadczone nieodpłatnie) na serwer e-learningowy WBP w Krakowie (http://kursy.rajska.info) powinny skontaktować się z Działem Edukacji Nauki i Badań WBP w Krakowie na adres mailowy .

Dotychczas serwer e-learningowy biblioteki służył do wspierania zajęć własnych, głównie z grupami seniorów, oraz umożliwiał samokształcenie pracowników biblioteki.