Katalog Online

wczytywanie formularza przeszukiwania katalogu...

Baza danych EBSCO

Witamy na Rajskiej

Materiał przygotowany dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

A A A

SeminariumW Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie odbyło się bezpłatne seminarium z elementami pracy warsztatowej dla edukatorów, trenerów, bibliotekarzy, liderów organizacji pozarządowych, instruktorów i organizatorów UTW.

Na seminarium zaprezentowane zostały możliwości włączenia się w tematyczne grupy dyskusyjne na poziomie Europy oraz korzystanie z wirtualnych platform edukacyjnych.

Prelegenci to głównie praktycy na co dzień związani z działalnością projektową i edukacyjną na rzecz „uczenia się przez całe życie”. Równocześnie są to trenerzy posiadający doświadczenie w pracy z grupami dorosłych beneficjentów. Zaprezentują metody efektywnego nauczania grup różnych wiekowo (w tym seniorów) w instytucjach kultury i organizacjach oraz pokażą na przykładach, jak odpowiadać na potrzeby i skutecznie rozwiązywać problemy środowisk lokalnych w ramach realizowanych i planowanych projektów. Wskażą praktyczne inspiracje oraz udzielą przydatnych wskazówek. Seminarium składa się z dwóch części.

Program:

11.00 - 12.30, sala 245

Część I ogólna z elementami warsztatowymi:

 1. Klikasz i masz – czyli pozaformalna edukacja w instytucjach kultury i organizacjach
 • różnice w nauczaniu formalnym, pozaformalnym i nieformalnym,
 • biblioteka, muzeum, dom kultury, stowarzyszenie? Rzecz o „nowej kulturze uczenia się”,
 • rozwijanie kompetencji kluczowych w nauczaniu dorosłych/seniorów w obszarze obsługi komputera (TIK), nauki języków obcych, uczestnictwa w kulturze, wolontariatu,
 • media społecznościowe jako ogniwo komunikacji i wymiany doświadczeń (platforma EPALE, LABIB)

Prowadząca:
dr Maria Jedlińska – pracownik Działu Edukacji, Nauki i Badań Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, ekspert programów w obszarze włączenia cyfrowego i społecznego, koordynator krajowych i międzynarodowych projektów skierowanych do lokalnych środowisk, koordynator Programu „Szkoła @ktywnego Seniora – S@S, promotor współpracy międzypokoleniowej.

 1. O edukacyjnej roli tańca w pracy z osobami dorosłymi
 • terapia tańcem i ruchem (choreoterapia), metody pracy z dorosłymi (seniorami),
 • analiza, charakterystyka przypadków, rezultaty,
 • dobre praktyki (artecoaching – na przykładzie „Szkoły @ktywnego Seniora”).

Prowadząca:
Maja Strzelecka – pedagog, terapeuta, absolwentka kursu Metody Ruchu Autentycznego (Institute for Integrative Bodywork and Movement Therapy UK), instruktor – praktyk (terapia tańcem metodą Detlefa Kapperta)

12.30-13.00 przerwa

13.00-14.30

Część II warsztatowa – zajęcia w pracowni komputerowej
(dla zamkniętej grupy warsztatowej, 10-12 osób)

EPALE – ePlatforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie

 • zasady działania, funkcjonalności (m.in. kalendarz wydarzeń, biblioteka materiałów, aktualności, blog, wyszukiwanie partnerów do projektów, społeczności praktyków, fora i dyskusje tematyczne),
 • możliwości wykorzystania EPALE w pisaniu wniosków i realizacji projektów Erasmus+
 • wspólne z Uczestnikami zakładanie indywidualnego konta użytkownika.

Prowadząca:
Anna Pokrzywnicka – ekspert Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowe Biuro EPALE, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ (Warszawa)