Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Województwo Małopolskie

Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

A A A

Oznaczenia znajdujące się na początku sygnatury wskazują na agendy,
w których udostępniane są poszczególne dokumenty.

W celu zlokalizowania położenia danej pozycji w bibliotece należy zwracać uwagę na oznaczenia znajdujące się na początku sygnatury. Wskazują one na agendy, w których udostępniane są poszczególne książki:

Art,  eArt - Arteteka – ul. Rajska 12, wejście od ul. Szujskiego

Bgr -  Czytelnia Informacji Naukowej i Bibliograficznej / Scientific and Bibliographical Information Reading Room – pok. 116 (I piętro)

BgrIR  - Czytelnia Zbiorów o Krakowie i Małopolsce / Krakow and Małopolska Region Reading Room - pok. 112 (I piętro)

BgrIB - Czytelnia Informacji Biznesowej i Europejskiej / Businness and European Information Reading Room - pok. 256 (II piętro)

BgrCK - Wypożyczalnia i Pracownia Informatyczna / IT Books Lending Library and Computer Lab - pok. 313 (III piętro)

bsART - Biblioteka Sztuki / Art Library - pok. 114 (I piętro)

Czas - Czytelnia Czasopism / Periodicals Reading Room - pok. 152 (I piętro)

CzG - Czytelnia Główna/ Main Reading Room- pok. 337 (III piętro)

CzG-m - Czytelnia Główna – magazyn Main Reading Room - Store House- pok. 337 (III piętro)

CzG-s - Czytelnia Główna – magazyn archiwalny Main Reading Room - Archival Store House- pok. 337 (III piętro)

Muz - Wypożyczalnia i Pracownia Muzyczna / Music Lending Library and Lab - pok. 252 (II piętro)

Obc - Wypożyczalnia i Czytelnia Zbiorów Obcojęzycznych / Foreign Languages Lending Library and Reading Room - pok. 250 (II piętro)

ODz - Wypożyczalnia i Pracownia dla Dzieci / Children's Lending Library and Lab - pok. 48 (parter)

OML - Wypożyczalnia i Pracownia dla Młodzieży / Young Adults Lending Library and Lab - pok. 51 (parter)

WG - Wypożyczalnia Główna / Main Lending Library - pok. 11 (parter)