Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Województwo Małopolskie

Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

A A A

Rezerwacje ogólne informacje:

 • maksymalnie można zarezerwować tyle dokumentów, ile można wypożyczyć w danej agendzie Biblioteki,
 • po zwrocie do Biblioteki zarezerwowany dokument czeka na użytkownika 2 dni, po czym rezerwacja zostaje automatycznie anulowana lub przechodzi na następną osobę z kolejki,
 • w przypadku dokonania rezerwacji na tytuł/opis (nie konkretny egzemplarz), gdy wraca pierwszy egzemplarz, rezerwacja na następne egzemplarze jest automatycznie anulowana.
 • zarezerwowanych dokumentów nie można prolongować,
 • rezerwacji można dokonać tylko poprzez katalog elektroniczny Biblioteki.

Aby otrzymywać mailowe powiadomienie o możliwości odbioru zarezerwowanego dokumentu, należy przed rozpoczęciem rezerwacji sprawdzić poprawność lub wpisać adres mailowy (po zalogowaniu na swoje konto w katalogu w zakładce konto/dane osobowe). W przypadku braku adresu mailowego, w sprawie rezerwowanych dokumentów, należy kontaktować się osobiście lub telefonicznie z odpowiednią agendą Biblioteki.

Aby dokonać Rezerwacji należy:

 1. Zalogować się na swoje konto do katalogu on-line biblioteki i odnaleźć poszukiwany dokument.
 2. Jeżeli dokument jest wypożyczony można go zarezerwować:

- konkretny egzemplarz - poprzez zaznaczenie konkretnego numeru inwentarza,

- tytuł/opis (w przypadku kilku egzemplarzy tego samego wydania) - poprzez klikniecie komendy ZAZNACZ WSZYSTKIE.

Po pojawieniu się okna rezerwacji– warto:

- ustawić termin ważności rezerwacji wybierając odpowiednią datę z kalendarza.

- dowiedzieć się, ile osób oczekuje już na ten dokument (kolejka).

 1. Zatwierdzić Rezerwację lub ją anulować.

Po zwrocie dokumentu do biblioteki, na podany wcześniej adres mailowy zostanie wysłana automatyczna wiadomość z informacją, że zarezerwowany dokument jest już dostępny w Bibliotece. Należy wtedy przejść do katalogu elektronicznego Biblioteki aby wysłać potwierdzenie zamówienia lub rezygnację. Po zalogowaniu się na swoje konto należy:

 1. Wybrać link KOSZYK ZAMÓWIEŃ (w panelu górnym),
 2. Wybrać miejsce dostarczenia zamówionego dokumentu wchodząc na link ZMIEŃ i rozwijając listę (Książkomat/Wypożyczalnia…) i ZATWIERDZIĆ
 3. Po dokonaniu wyboru miejsca zaznaczyć V i wysłać zamówienie WYŚLIJ ZAMÓWIENIE. Na ekranie pojawi się informacja o przewidywanym czasie dostarczenia dokumentu do wybranego miejsca.
 4. Po zrealizowaniu zamówienia przez bibliotekarza i dostarczeniu go do wskazanego miejsca odbioru, na podany adres mailowy zostanie wysłany mail z informacją o możliwości odbioru zarezerwowanego dokumentu. Zarezerwowany dokument będzie czekał 2 dni (liczone z pominięciem soboty, niedzieli i dni świątecznych).

 

Oznaczenia znajdujące się na początku sygnatury wskazują na agendy,
w których udostępniane są poszczególne dokumenty:

W celu zlokalizowania położenia danej pozycji w bibliotece należy zwracać uwagę na oznaczenia znajdujące się na początku sygnatury. Wskazują one na agendy, w których udostępniane są poszczególne książki:

Art,  eArt - Arteteka – ul. Rajska 12, wejście od ul. Szujskiego

Bgr -  Czytelnia Informacji Naukowej i Bibliograficznej / Scientific and Bibliographical Information Reading Room – pok. 116 (I piętro)

BgrIR  - Czytelnia Zbiorów o Krakowie i Małopolsce / Krakow and Małopolska Region Reading Room - pok. 112 (I piętro)

BgrIB - Czytelnia Informacji Biznesowej i Europejskiej / Businness and European Information Reading Room - pok. 256 (II piętro)

BgrCK - Wypożyczalnia i Pracownia Informatyczna / IT Books Lending Library and Computer Lab - pok. 313 (III piętro)

bsART - Biblioteka Sztuki / Art Library - ul. Rajska 12, wejście od ul. Szujskiego (parter)

Czas - Czytelnia Czasopism / Periodicals Reading Room - pok. 152 (I piętro)

CzG - Czytelnia Główna/ Main Reading Room- pok. 337 (III piętro)

CzG-m - Czytelnia Główna – magazyn Main Reading Room - Store House- pok. 337 (III piętro)

CzG-s - Czytelnia Główna – magazyn archiwalny Main Reading Room - Archival Store House- pok. 337 (III piętro)

Muz - Wypożyczalnia i Pracownia Muzyczna / Music Lending Library and Lab - pok. 250 (II piętro)

Obc - Wypożyczalnia i Czytelnia Zbiorów Obcojęzycznych / Foreign Languages Lending Library and Reading Room - pok. 253 (II piętro)

ODz - Wypożyczalnia i Pracownia dla Dzieci / Children's Lending Library and Lab - pok. 48 (parter)

OML - Wypożyczalnia i Pracownia dla Młodzieży / Young Adults Lending Library and Lab - pok. 51 (parter)

WG - Wypożyczalnia Główna / Main Lending Library - pok. 11 (parter)