Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Województwo Małopolskie

Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

A A A

Czytelnia Zbiorów o Krakowie i Małopolsce - pok. 112 (I piętro)

tel. 12 37 52 224

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 8.00-19.00
Wtorek 8.00-19.00
Środa 8.00-19.00
Czwartek 10.00-19.00
Piątek 8.00-19.00
Sobota 8.00-14.00
Niedziela 8.00-14.00

Tworzy nowoczesny warsztat do badań regionalnych; prowadzi usługi w zakresie informacji bibliotecznej, bibliograficznej i faktograficznej, związanej z regionem Małopolski oraz oferuje fachowe doradztwo w zakresie piśmiennictwa regionalnego; udziela informacji na miejscu, telefonicznie, korespondencyjnie oraz mailowo.

Udostępnia wszystkim zainteresowanym czytelnikom, znawcom regionu, miłośnikom historii i kultury Małopolski oraz pasjonatom na miejscu, częściowo również w wolnym dostępie:

 • bogaty, liczący ponad 10.000 voluminów i niezwykle cenny księgozbiór, treściowo związany z regionem, obejmujący zróżnicowane piśmiennictwo odnoszące się do najbardziej szczegółowych zagadnień związanych z Krakowem i miejscowościami województwa małopolskiego. Są to monografie dotyczące Krakowa, poszczególnych okręgów kulturowych, krain geograficznych, parafii województwa małopolskiego; publikacje z zakresu historii Krakowa i regionu, sztuki, architektury, etnografii; wydawnictwa źródłowe, serie wydawnicze, przewodniki turystyczne, informatory (o instytucjach, szkołach, wydawnictwach); opracowania o szkolnictwie wyższym, oświacie, muzeach i ich zbiorach, towarzystwach kultury; dzieła twórców, którzy są związani z regionem poprzez treść swoich utworów; albumy fotograficzne, księgi jubileuszowe, katalogi zbiorów bibliotecznych. Ponadto prace naukowe, rozprawy, biografie, pamiętniki i wspomnienia osób związanych z Krakowem i regionem, regionalne bibliografie i roczniki statystyczne, wykazy nabytków, tomiki poezji małopolskiego środowiska literackiego,

Plików:
pdf-54 Spis miejscowości województwa Małopolskiego HOT

Pobierz
Dodany
Wielkość
Pobrany
środa, 19 sierpień 2015 14:18
439.94 KB
2 167

 • czasopisma regionalne i lokalne z terenu Krakowa i Małopolski (ok. 170 tytułów bieżących czasopism: samorządowych, dzielnicowych, kulturalnych, naukowych, religijnych, mniejszości narodowych), tytuły archiwalne, w tym również mutacje regionalne prasy codziennej: Dziennika Polskiego, Polskiej Gazety Krakowskiej, Gazety Wyborczej oraz Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego (poszczególne tytuły dost

  ępne na stronie Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej),

pdf-55 Czasopisma regionalne i lokalne z terenu Krakowa i Małopolski HOT

Pobierz
Dodany
Wielkość
Pobrany
środa, 19 sierpień 2015 14:18
34.55 KB
2 667

 • dokumenty życia społecznego, m.in. katalogi wystaw, foldery, plakaty, afisze, programy instytucji artystycznych i festiwali, pocztówki, okolicznościowe druki ulotne rejestrujące bieżące wydarzenia społeczne, kulturalne i polityczne, zbiory ikonograficzne (25 tys. fotografii, m.in. fotosy Centralnej Agencji Filmowej i Krajowej Agencji Wydawniczej z lat 1959-1992),
 • kartografię, mapy i atlasy, plany miast i gmin województwa małopolskiego,
 • multimedia, materiały o Krakowie i Małopolsce, zapisane na różnego typu nośnikach (płyty DVD, CD, kasety VHS), w tym 123 nagrania relacji biograficznych z Archiwum Historii Mówionej Fundacji Ośrodka KARTA,

pdf-56 Nagrania relacji biograficznych z Archiwum Historii Mówionej Fundacji Ośrodka KARTA HOT

Pobierz
Dodany
Wielkość
Pobrany
środa, 19 sierpień 2015 14:19
239.29 KB
3 398

 • kartoteki regionalne – zagadnieniową (informacje o książkach i artykułach z prasy codziennej, regionalnej i ogólnopolskiej obejmujące wszystkie dziedziny życia miasta i Małopolski); kartotekę biograficzną (informacje o osobach związanych działalnością i twórczością z miastem i regionem) oraz o analogicznej tematyce kartoteki tekstowe (w formie wycinków prasowych), w tym kartoteka miejscowości Małopolski,

pdf-57 Kartoteki tekstowe w formie wycinków prasowych HOT

Pobierz
Dodany
Wielkość
Pobrany
środa, 19 sierpień 2015 14:19
286.19 KB
3 596
pdf-58 Kartoteka miejscowości woj. małopolskiego oraz dokumenty życia społecznego HOT

Pobierz
Dodany
Wielkość
Pobrany
środa, 19 sierpień 2015 14:20
260.33 KB
1 881

 • katalog zbiorów regionalnych, alfabetyczny i rzeczowy, rejestrujący wszystkie „regionalia” w Bibliotece wraz z ich topografią (zamknięty w 2008 roku), katalog elektroniczny WBP,
 • bibliograficzne, regionalne bazy własne m.in. KRAK, WANDA, BIBLIO (lata 1994-2002), SOWA (od 2003 roku).

Do dyspozycji czytelników w Czytelni Zbiorów Regionalnych:

 • 24 miejsca,
 • 5 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu,
 • dostęp do sieci Wi-Fi (bezprzewodowy Internet).