Katalog Online

wczytywanie formularza przeszukiwania katalogu...

Baza danych EBSCO

Witamy na Rajskiej

Materiał przygotowany dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

A A A

Czytelnia Czasopism w sposób szczególny zachęca do korzystania z  czasopism, które przechowywane w zasobach magazynowych mają mniejsze szanse na dotarcie do każdego czytelnika. Eksponowane one będą w pomieszczeniach czytelni pod hasłem „Temat miesiąca w czasopismach”.

Jako temat PAŹDZIERNIKA proponujemy 170 ROCZNICĘ KOLEI ŻELAZNEJ W KRAKOWIE. Kolejowa inwestycja rozpoczęła się w 1844 roku. Pod koniec kwietnia od strony Szczakowej zaczęto wytyczać jej trasę, a 12 października uroczyście wmurowano kamień węgielny pod budowę krakowskiego dworca kolejowego. Budowa gmachu trwała trzy lata, a jego uroczyste otwarcie miało miejsce 13 października 1847 roku. Budynek dorównywał urodą i rozwiązaniami najważniejszym obiektom kolejowym w tej części Europy. Uważano go za jeden z piękniejszych dworców w monarchii austriackiej. Dzień otwarcia dworca był jednocześnie dniem odjazdu z Krakowa pierwszego pociągu kursującego na linii Kraków-Mysłowice. Początkowo odjazdy odbywały się dwa razy dziennie w obydwu kierunkach. W kolejnych latach rozbudowywano linie kolejowe, wielokrotnie modernizowano dworzec, stosownie do zaistniałych potrzeb. W latach 70-tych XX wieku rozpoczęła się kolejna przebudowa dworca. Wtedy też budynek zyskał kształt, który znamy dzisiaj. W 2014 roku krakowski dworzec przestał pełnić funkcję typowo kolejową. W jego miejsce pojawił się nowoczesny, zlokalizowany pod peronami nowy dworzec. W pierwszych dniach jego funkcjonowania, podobnie jak  167 lat wcześniej, pojawiło się na nowym dworcu wiele osób ciekawych jego wyglądu.

Szczególnie polecamy do przeczytania artykuły zamieszczone również na platformie Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej.