Katalog Online

wczytywanie formularza przeszukiwania katalogu...

Baza danych EBSCO

Witamy na Rajskiej

Materiał przygotowany dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

A A A

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie serdecznie zaprasza na spotkania otwarte w ramach projektu Architektura miast. Krakowska perspektywa. Spotkania poświęcone współczesnej architekturze miast odbywają się od maja do września 2019 roku. Wydarzenia mają na celu pokazanie jak niezwykłym fenomenem jest pojmowanie przestrzeni architektonicznej i zwrócenie uwagi na niezwykłość takiego wymiaru jakim jest przestrzeń miasta.

Najbliższe spotkania odbędą się:

  • 7 września 2019 wraz z Anną Cioch - krakowską aktywistką oraz Agnieszką Labus z Fundacji Laboratorium Architektury 60+ porozmawiamy o sile społeczeństwa obywatelskiego i działalności „aktywisty-architekta” (sala 53)
  • 18 września 2019 r. spotkamy się z dr hab. Moniką Bogdanowską, Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, by dowiedzieć się jakie możliwości zmian architektonicznych w mieście z zabytkami i historią mają aktywni obywatele (sala 53)
  • 28 września 2019 r. porozmawiamy z urbanistą Pawłem Jaworskim o tym, jak gospodarować miejską przestrzenią (sala 53)

 

Wszystkie spotkania odbywać się będą w budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, ul. Rajska 1, o godzinie 17.00.

Do tej pory w ramach projektu odbyły się 4 spotkania. Tych, którzy nie mogli w nich uczestniczyć zapraszamy do odwiedzenia naszego bibliotecznego kanału na Youtube.

Naszymi gośćmi byli:

  • Beata Chomątowska (11.05.2019 r.) - dlaczego wciąż betonujemy rzeczywistość i jak się mieszka w domach z betonu.
  • Dorota Leśniak-Rychlak (29.05.2019 r.) - przedstawicielka kwartalnika „Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni” - o odpowiedzialności społecznej za przestrzenie miejskie w Krakowie.
  • Artur Wabik (15.06.2019 r.) - z którym rozmawialiśmy o sztuce w przestrzeni publicznej.
  • Filip Springer (29.06.2019 r.) - o nowoczesnej architekturze w mieście z historią i zabytkami.

 

Projekt Architektura miast. Krakowska perspektywa to projekt wyjątkowy i wielowątkowy,  oprócz spotkań odbył się także cykl warsztatów projektowych - „Zielona Czytelnia”, gdzie uczestnicy i uczestniczki wypracowali  propozycje dotyczące zagospodarowania zielonego terenu za budynkiem Biblioteki oraz warsztaty „Poradnik Aktywnego Obywatela” poruszające tematy dotyczące pozyskiwania informacji o planowaniu przestrzennym, możliwościach włączenia się w proces planowania przestrzennego, sposobach wpływu na decyzje podejmowane przez władze lokalne, realizacji własnych inicjatyw i uzyskania na nie dofinansowania.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.