Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Województwo Małopolskie

Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

A A A
Przegląd Przegląd Szukaj Szukaj Do góry Do góry
Kategoria: Zamówienia powyżej 30 tys euro
Liczba podkategorii: 66
Podkategorii:
folder_blue.png SP-271-1/19 Rozeznanie cenowe - oszacowanie zamówienia Plików: 8
folder_blue.png AD-271-69/19 Dostawa książek dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie Plików: 4
folder_blue.png AD-271-299/18 Dostawa materiałów bibliotecznych dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie Plików: 4
folder_blue.png SP-271-7/18 Modernizacja archiwum Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej oraz wykonanie aplikacji zarządzającej zasobem cyfrowym w ramach projektu „Małopolska Biblioteka Cyfrowa w horyzoncie 21.w. Plików: 33
folder_blue.png SP-271-6/18 Ochrona obiektu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Plików: 15
folder_blue.png AD-271-85/18 Dostawa materiałów bibliotecznych dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie Plików: 4
folder_blue.png SP-271-3/18 Wykonanie prac badawczych w ramach projektu „Małopolska Biblioteka Cyfrowa w horyzoncie 21. wieku. Plików: 12
folder_blue.png AD-271-57/18 Dostawa materiałów bibliotecznych dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie Plików: 4
folder_blue.png Harmonogram udzielania zamówień publicznych - aktualizacja na dzień 16.02.2018 r. Plików: 1
folder_blue.png SP-271-2/18 Wykonanie prac badawczych w ramach projektu „Małopolska Biblioteka Cyfrowa w horyzoncie 21. wieku. Plików: 15
folder_blue.png SP-271-1/18 Wykonanie usługi skanowania czasopism "Echo Krakowa" i "Gazeta Krakowska" w ramach Projektu „Małopolska Biblioteka Cyfrowa w horyzoncie 21. wieku Plików: 14
folder_blue.png Harmonogram udzielania zamówień publicznych na rok 2018. Plików: 1
folder_blue.png SP-271-9/17 „Wykonanie prac badawczych w ramach projektu „Małopolska Biblioteka Cyfrowa w horyzoncie 21. wieku. Plików: 11
folder_blue.png AD-271-320/17 Usługa ekspercka w zakresie przygotowania Opisu Przedmiotu Zamówienia dla postępowania pn: ”Modernizacja archiwum Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej w ramach projektu Małopolska Biblioteka Cyfrowa w horyzoncie 21. wieku Plików: 6
folder_blue.png AD-271-291/17 Dostawa materiałów bibliotecznych dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie Plików: 4
folder_blue.png SP-271-8/17 Windykacja należności na rzecz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Plików: 15
folder_blue.png SP-271-6/17 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami dla pracowni MBC realizowanej w ramach projektu pt. Małopolska Biblioteka Cyfrowa w horyzoncie 21 wieku - stworzenie innowacyjnej platformy udostępniania regionalnych zaso Plików: 10
folder_blue.png SP-271-7/17 Zakup samochodu do transportu sprzętu skanującego (pracowni mobilnej) wraz z podnośnikiem i wyposażeniem. Plików: 18
folder_blue.png SP-271-2/17 Roboty remontowe przy dachu budynku WBP w Krakowie Plików: 13
folder_blue.png SP-271-5/17 Ochrona Obiektu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Plików: 12
folder_blue.png SP-271-1/17: Wykonanie usługi zarządzania i obsługi projektu pn.: "Małopolska Biblioteka Cyfrowa w horyzoncie 21. wieku – stworzenie innowacyjnej platformy udostępniania regionalnych zasobów cyfrowych w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie". Plików: 15
folder_blue.png SP-271-3/17 Zakup samochodu do transportu sprzętu skanującego (pracowni mobilnej) wraz z podnośnikiem i wyposażeniem w ramach projektu Małopolska Biblioteka Cyfrowa w horyzoncie 21. wieku – stworzenie innowacyjnej platformy udostępniania regionalnych zaso Plików: 9
folder_blue.png SP-271-4/17 Dostawa profesjonalnych skanerów z oprogramowaniem do prowadzenia procesu digitalizacji stacjonarnej i mobilnej. Plików: 13
folder_blue.png Harmonogram zamówień publicznych na rok 2017. Plików: 1
folder_blue.png Sprostowanie do AD-271-315/16 Zapytanie ofertowe-dostawa książek dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie Plików: 1
folder_blue.png AD-271-315/16 Dostawa książek dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie Plików: 6
folder_blue.png AD-271-303/16 Dostawa materiałów bibliotecznych dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie Plików: 5

Zadania przeznaczone do realizacji: od części 8 do części 39.

folder_blue.png Sprostowanie do AD-271-269/16 Zapytanie ofertowe-materiałów bibliotecznych dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie Plików: 1
folder_blue.png SP-271-1/16 Ochrona Obiektu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie Plików: 12
folder_blue.png AD-271-269/16 Dostawa materiałów bibliotecznych dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie Plików: 6
folder_blue.png SP-271-4/15 Dostawa źródeł światła LED dla zastąpienia tradycyjnych źródeł żarowych z gwintem E27 Plików: 13
folder_blue.png SP-271-3/15 Budowa ogrodzenia Budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie od strony ul. Rajskiej - Etap II od wejścia głównego do wjazdu na zaplecze Podkategorii: 1 Plików: 26
folder_blue.png AD-271-252/17 Dostawa materiałów bibliotecznych dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie Plików: 4

Ponowienie oferty na niezrealizowane zadania.

folder_blue.png SP-271-11/18 Usługa wykonania Opisu przedmiotu zamówienia Platformy Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej oraz późniejszego doradztwa merytorycznego na etapie wdrażania systemu. Plików: 13

"Usługa wykonania Opisu przedmiotu zamówienia Platformy Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej oraz późniejszego doradztwa merytorycznego na etapie wdrażania systemu, realizowanego w ramach projektu „Małopolska Biblioteka Cyfrowa w horyzoncie 21. wieku – stworzenie innowacyjnej platformy udostępniania regionalnych zasobów cyfrowych w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie".

folder_blue.png AD-271-252/17 Dostawa materiałów bibliotecznych dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie Plików: 4
folder_blue.png SP-271-4/18 Modernizacja archiwum Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej oraz wykonanie aplikacji zarządzającej zasobem cyfrowym w ramach projektu „Małopolska Biblioteka Cyfrowa w horyzoncie 21.w. Plików: 29
folder_blue.png SP-271-5/18 Dostawa sprzętu informatycznego oraz oprogramowania realizowana w ramach projektu pt.: „Małopolska Biblioteka Cyfrowa w horyzoncie 21.w. Plików: 12
folder_blue.png AD-271-144/18 Dostawa materiałów bibliotecznych dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Plików: 4
folder_blue.png AD-271-242/18 Dostawa materiałów bibliotecznych dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Plików: 4
folder_blue.png SP-271-8/18 Dostawę sprzętu informatycznego oraz oprogramowania realizowana w ramach projektu pt.: „Małopolska Biblioteka Cyfrowa w horyzoncie 21. wieku" Plików: 26
folder_blue.png SP-271-10/18 Usługa wykonania Opisu przedmiotu zamówienia Platformy Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej oraz późniejszego doradztwa merytorycznego na etapie wdrażania systemu. Plików: 9

Pełna nazwa zamówienia:

"Usługa wykonania Opisu przedmiotu zamówienia Platformy Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej oraz późniejszego doradztwa merytorycznego na etapie wdrażania systemu, realizowanego w ramach projektu „Małopolska Biblioteka Cyfrowa w horyzoncie 21. wieku – stworzenie innowacyjnej platformy udostępniania regionalnych zasobów cyfrowych w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie".

folder_blue.png Harmonogram udzielania zamówień pulicznych na rok 2019. Plików: 1
folder_blue.png AD-271-367/18 Dostawa materiałów bibliotecznych dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie Plików: 4
folder_blue.png AD-271-32/19 Dostawa materiałów bibliotecznych dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Plików: 7
folder_blue.png AD-271-80/19 Dostawa książek dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Plików: 4
folder_blue.png AD-271-86/19 Dostawa materiałów bibliotecznych dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie Plików: 4
folder_blue.png AD-271-131/19 Dostawa materiałów bibliotecznych dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Plików: 5
folder_blue.png SP-271-2/19 Ochrona Obiektu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie Plików: 17
folder_blue.png SP-271-1/19 Budowa nowoczesnej i innowacyjnej platformy internetowej służącej udostępnieniu zdigitalizowanych zasobów on-line, w ramach projektu: pn.: Małopolska Biblioteka Cyfrowa w horyzoncie 21. wieku Plików: 28

„Budowa nowoczesnej i innowacyjnej platformy internetowej służącej udostępnieniu zdigitalizowanych zasobów on-line, w ramach projektu: pn.: Małopolska Biblioteka Cyfrowa w horyzoncie 21. wieku - stworzenie innowacyjnej platformy udostępniania regionalnych zasobów cyfrowych w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie

folder_blue.png AD-271-249/19 Dostawa materiałów bibliotecznych dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie Plików: 5
folder_blue.png SP_271_3_19_rozeznanie cenowe_PLATFORMA Plików: 3
folder_blue.png AD-271-296/19 Dostawa materiałów bibliotecznych dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Plików: 7
folder_blue.png AD-271-318/19 Dostawa materiałów bibliotecznych dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Plików: 7
folder_blue.png AD-271-345/19 Dostawa materiałów bibliotecznych dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Plików: 6
folder_blue.png AD-271-352/19 Dostawa materiałów bibliotecznych dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Plików: 6

Zakup czasopism.

folder_blue.png AD-271-363/19 Dostawa materiałów bibliotecznych dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Plików: 5
folder_blue.png SP-271-3/19 Remont budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie przy ul. Rajskiej 1 w zakresie modernizacji energetycznej budynku. Plików: 38
folder_blue.png Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z zakresu działalności kulturalnej. Plików: 1
folder_blue.png Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z zakresu działalności kulturalnej. Plików: 1
folder_blue.png Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z zakresu działalności kulturalnej Plików: 1
folder_blue.png AD-271-26/20 Dostawa materiałów bibliotecznych dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Plików: 6
folder_blue.png Harmongram zamówień publicznych na rok 2020. Plików: 1
folder_blue.png Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z zakresu działalności kulturalnej (AD-271-83/20) Plików: 1
folder_blue.png AD-271-93/20 Zakup materiałów bibliotecznych Plików: 6
folder_blue.png Harmonorgam udzielania zamowien-publicznych 2020 - aktualizacja 18.03.2020 Plików: 1
folder_blue.png SP-271-1/20 Ochrona obiektu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Plików: 13
 
Plików:
pdf.png Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zakup książek

Download
Dodany
Wielkość
Pobrany
16:03:53 10-02-2020
359.5 KB
68