Drukuj

Uprzejmie informujemy, iż w celu odzyskania niezwróconych w terminie zbiorów bibliotecznych oraz wierzytelności (regulaminowych opłat za nieterminowy zwrot zbiorów) Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie podpisała umowę z firmą windykacyjną SAF S.A.

Czytelnicy, którzy otrzymają wezwanie, zobowiązani są do zwrotu książek bezpośrednio w Bibliotece oraz uiszczenia opłaty za przetrzymanie. Opłaty można uregulować gotówką w Bibliotece lub przelewem na konto biblioteki (w tytule wpłaty należy podać nazwisko i imię osoby, której dotyczy windykacja).

W przypadku zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych książek, zgodnie z §10 Regulaminu WBP w Krakowie, istnieją inne możliwości uregulowania należności: