Drukuj

Kraina Bajkozofii - Bon Kultury_4W ramach programu Bon Kultury 2016 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie odbyła się pierwsza część cyklu „Podróże do Krainy Bajkozofii”.

Głównym celem warsztatów było kształtowanie u młodych odbiorców tożsamości pluralistycznej tj. postawy szacunku wobec wartości innych krajów, regionów i kultur. Podczas warsztatów Uczestnicy zapoznali się z ”Wielką Księgą Opowiadaczy Świata” (kultura arabska), japońską książką kamishibai oraz amerykańskimi i francuskimi książkami multisensorycznymi i artystycznymi. Wykorzystane bajki filozoficzne stały się podstawą do działań praktycznych poszerzających wiedzę o świecie, rozwijających wyobraźnię, ubogacających słownictwo oraz kształtujących refleksyjną postawę wobec człowieka, jego natury, życia w społeczeństwie oraz zachowań etycznych i proekologicznych. Uczestnicy aktywnie brali udział w zajęciach stosując w praktyce „Metodę Sześciu Kapeluszy Myślowych” Edwarda de Bono, zapoznawali się z różnorodnymi metodami rozwiązywania problemów z wyeliminowaniem zachowań agresywnych, poznawali sposoby samokontroli własnego zachowania. Praca w kilkuosobowych zespołach wymagała umiejętności współpracy w grupie i rozwijała empatię. Po każdych zajęciach odbywała się ewaluacja formatywna prowadzona  na podstawie wypowiedzi Uczestników oraz umiejętności wykorzystania przedstawionych informacji w działaniach praktycznych. Uczniowie i ich Opiekunowie wysoko oceniali zajęcia podkreślając ciekawą tematykę i wykorzystane materiały oraz interesujące metody pracy.

Warsztaty odbywałaby się w dwóch grupach wiekowych – dla dzieci w wieku szkolnym w Wypożyczalni i Pracowni dla Dzieci oraz dla młodzieży gimnazjalnej w Wypożyczalni i Pracowni dla Młodzieży. Warsztaty prowadziła dr Wanda Matras-Mastalerz z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Drugi cykl warsztatów realizowanych w ramach programu Bon Kultury 2016 rozpocznie się po wakacjach. Osoba odpowiedzialna za realizację Bonu Kultury w instytucji:  Agata Żak

Kontakt , tel. 12 37-52-256