Drukuj

Rok Sienkiewicza na Rajskiej_1W dniu 3 czerwca w Wypożyczalni i Pracowni dla Młodzieży odbyła się uroczysta gala podsumowująca dokonania uczestników konkursów, które zostały przeprowadzone  w związku z ustanowieniem roku 2016 – Rokiem Henryka Sienkiewicza: literacki „Turniej Kmicica”- o życiu  i twórczości pisarza oraz plastyczny „Sienkiewicz z wyobraźni”.

Uroczystą galę uświetnił występ członków Pocztu Krakowskiej Chorągwi Husarskiej, który mając swoją siedzibę na Wawelu pielęgnuje i rozwija tradycje XVII i XVIII wieku. Kultura i obyczaje tych epok, a szczególnie czasy króla Jana Sobieskiego, dzieje husarii oraz lekcje żywej historii są główną domeną Pocztu. Panowie Filip Karpowicz i Karol Starowicz przybyli ubrani w piękne burgundowe żupany przepasane jedwabnymi pasami kontuszowymi, a staropolską  niebieską suknię zaprezentowała Nika Gołąb. Karol Starowicz -  student historii i stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Jagiellońskim z pasją przedstawił  dzieje husarii wspierając swój wywód ciekawą prezentacją. Ochotnik, zaproszony na scenę z sali, osobiście doświadczył, jak trudne i ciężkie do noszenia były niektóre elementy wyposażenia husarskiego, takie jak  żupan, kirys, szyszak, karwasze, naramiennice, szabla i kopia.

Laureatom nagrody i pamiątkowe dyplomy wręczył Jerzy Woźniakiewicz - Dyrektor WBP w Krakowie.

Prace nagrodzone oraz nadesłane w konkursie "Sienkiewicz z wyobraźni" można oglądać w Wypożyczalni i Pracowni dla Młodzieży od 10 czerwca do 31 grudnia 2016.

 

Partnerem i fundatorem I nagrody i dwóch wyróżnień w konkursie  „Sienkiewicz z wyobraźni” jest Stowarzyszenie Polonistów przy Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

 

„Turniej Kmicica” to konkurs, który został podzielony na dwa etapy: szkolny i międzyszkolny. Już w kwietniu uczniowie przystąpili do napisania testu, w którym mogli wykazać się znajomością biografii i twórczości pisarza. Ci, którzy uzyskali maksymalną ilość punktów przechodzili do części ustnej. Tutaj poprzeczka została znacznie podniesiona, ponieważ uczestnicy oprócz wiedzy na temat Henryka Sienkiewicza, mieli za zadanie obejrzeć ekranizacje Trylogii i przeczytać „Potop”.

Eliminacje międzyszkolne odbyły się 16 maja 2016 w siedzibie organizatora. W skład jury, które oceniało odpowiedzi uczniów na wcześniej wylosowane pytania wchodzili: przewodnicząca komisji Elżbieta Starowicz oraz Przemysław Sagan, Beata Skóra i Izabela Śliwińska. Każdy zestaw zawierał trzy pytania dotyczące kolejno: biografii i twórczości, ekranizacji oraz lektury „Potopu”. Dodatkowo każdy uczestnik otrzymał zadanie językowe, które polegało na wyjaśnieniu znaczenia wyrazu tworzącego wypowiedź bohatera „Potopu” oraz miał ułożyć zdanie w języku sienkiewiczowskim  z wykorzystaniem tego wyrazu. A oto wybrane zdania, które najbardziej spodobały się komisji:

 „Nie mam li-ja wokacji do klasztoru, mogę więc wyjść za waćpana i szczęście własne wspólnym szczęściem uczynić” (Adrianna Serczyk, Gimnazjum nr 16 w Krakowie)

„Z wielką estymą patrzyłem na waćpana fortele” (Dorota Jach, Gimnazjum nr 35 im. Z. Chrzanowskiej w Krakowie);

„Infamis, kto po stronie Karola Gustawa” (Katarzyna Burda, Gimnazjum przy ZPO im. Św. Królowej Jadwigi w Krzywaczce)

„Parol kawalerski dla szlachcica rzecz święta. Ni hetman, ni król do nieprzestrzegania go nakłaniać nie winien” (Marta Chojnacka, Gimnazjum nr 21 im. T. Boya-Żeleńskiego w Krakowie)

Łącznie w eliminacjach międzyszkolnych wzięło udział 26 uczestników z siedmiu różnych szkół. Decyzje jury co do nagrody i wyróżnień były jednomyślne: I miejsce zajęła Dominika Gwóźdź uczennica Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Wieliczce, która zaskoczyła komisję poziomem wiedzy i znajomością lektury i otrzymała największą ilość, bo 55 punktów na 68 możliwych do zdobycia. Kolejne pięć wyróżnień stosownie do zdobytych punktów otrzymali:

Marta Chojnacka, Gimnazjum nr 21 im. T. Boya-Żeleńskiego w Krakowie (51 pkt)

Emilia Kowalik, Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Wieliczce (50 pkt)

Aleksandra Kafel, ZS nr 1 Gimnazjum w Sułoszowej (49 pkt)

Katarzyna Burda, ZPO im. Św. Jadwigi Królowej Polski Gimnazjum w Krzywaczce (45 pkt)

Olga Grzechynka, Gimnazjum nr 16 im. Króla Stefana Batorego w Krakowie (44 pkt). Wszyscy uczniowie, którzy wzięli udział w eliminacjach międzyszkolnych otrzymali dyplomy z upominkami od organizatora.

„Sienkiewicz z wyobraźni” to konkurs plastyczny, który zgromadził prace uczestników z piętnastu  szkół. Nadesłano 70 prac, na których uczestnicy najczęściej przedstawiali bohaterów „W pustyni i w puszczy” lub Trylogii. Tym razem liczyła się nie tylko wiedza, ale także wyobraźnia i sposób przedstawienia tematu. Jury reprezentowane przez: Beatę Ozgę (przewodnicząca komisji), Beatę Ciesielkę-Piątek, Grażynę Kuśmider i  Elżbietę Starowicz wybrało pięć prac, które uhonorowano kolejno:

I nagrodę zdobyła Martyna Walasek z Prywatnego Gimnazjum nr 2 im. Noblistów Polskich w Krakowie za pracę „Janko Muzykant”, która ujęła jurorów wrażliwością i sposobem przedstawienia postaci  bohatera noweli Sienkiewicza. Natomiast  wyróżnienia otrzymały:

Hanna Czubak, Gimnazjum nr 16 im. Króla Stefana Batorego w Krakowie, za pełny kolorów i „impresjonistycznego tchnienia” „Portret Aleksandry Billewiczówny”,

Magdalena Gęgotek, II LO im. Ziemi Olkuskiej w Olkuszu za ciekawe i nowatorskie ujęcie tematu w pracy  „W pustyni i w puszczy – Nel”,

Agnieszka Kopeć, Zespół Szkół nr 1 Gimnazjum w Alwerni za technikę wykonania i radość płynącą z pracy  „NEL – przygoda ze słoniem”

Alicja Mirek, Zespół Szkół nr 1 Gimnazjum w Alwerni za humor i pozorną prostotę w

„W pustyni i w puszczy (na komiksowo)”.

Wszystkim uczestnikom i opiekunom serdecznie gratulujemy - jesteśmy pełni podziwu dla wiedzy, talentu i wrażliwości młodych konkursowiczów. Mamy nadzieję, że kolejny rok przyniesie nowe wyzwania, w których zechcecie wziąć udział!