Drukuj

W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie, 11 lutego odbyła się konferencja Zmiany systemu opracowania Bibliografii Małopolski – wdrożenie Wojewódzkiego Systemu Bibliografii Regionalnej (SBR), w której wzięli udział dyrektorzy i bibliografowie reprezentujący 22 biblioteki powiatowe.

Celem konferencji było podsumowanie efektów dotychczasowej pracy małopolskich bibliografów, których wspólny wysiłek i zaangażowanie pozwoliły na stworzenie Wojewódzkiego Systemu Bibliografii Regionalnej.

Przybyłych na konferencję dyrektorów i bibliotekarzy bibliotek powiatowych powitał Jerzy Woźniakiewicz, Dyrektor WBP w Krakowie, który podziękował gościom nie tylko za przybycie, ale także za dotychczasową, owocną współpracę, życząc wszystkim zebranym dalszych sukcesów.

Główną osią spotkania były wystąpienia Krystyny Kasprzyk, Ewy Brożek, Joanny Grzeszczuk, Joanny Moskal oraz Wojciecha Kowalewskiego - reprezentujących Zespół ds. Bibliografii Regionalnej Województwa Małopolskiego WBP w Krakowie. Prelegenci omówili stan prac i osiągnięć mijającego roku, zaprezentowali wspólną bazę bibliograficzną powstałą po scaleniu zasobów wojewódzkich z lokalnymi oraz przedstawili propozycje rozwiązań związanych ze sposobem udostępnienia bazy na stronach www wszystkich bibliotek partnerskich.

Gościnnie swój referat wygłosiła również Małgorzata Sobol-Kiełbania – bibliograf z Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Słowackiego w Tarnowie, która podzieliła się ze słuchaczami swoimi odczuciami i przemyśleniami nt. dotychczasowej współpracy w ramach nowo powstałego zespołu bibliografów województwa Małopolskiego.

Podczas dyskusji podsumowującej spotkanie, poruszono kwestie związane z działaniami jakie muszą zostać podjęte w celu promocji Bibliografii Małopolski. Przedstawiono także program działań na rok 2016.